Izvajamo prevajanje besedil v lahko berljivo branje

Lahko branje so informacije, ki jih lahko najdemo, lahko beremo in lahko razumemo. Lahko branje je zasnovano predvsem za dve osnovni skupini ljudi:

  • Za tiste, ki zaradi različnih ovir stalno potrebujejo informacije in publikacije v preprostejši obliki (kot so osebe z disleksijo, motnjami v duševnem razvoju, avtističnim spektrom, demenco ...).
  • Za tiste, ki morda začasno potrebujejo preprostejše tekste zaradi omejenih bralnih sposobnosti ali neznanja jezika (npr. priseljenci, začetniki v branju ...).

Zakonitosti lahkega branja

Pri pripravi lahkega branja upoštevamo smernice "Easy to read" in smernice The International Federation of Library Associations and Institutions. Besedila, označena kot lahko razumljiva, so pripravljena v skladu z evropskimi standardi za lahko berljive in razumljive informacije. Vsako besedilo "pregleda" vsaj ena oseba z motnjami v duševnem razvoju. Te osebe preverjajo, ali je besedilo jasno, delijo svoje razumevanje in predlagajo bolj razumljive formulacije. Ko je besedilo preverjeno, dobi oznako, da je napisano v lahko berljivi in razumljivi obliki.

PRIMERI LAHKO BERLJIVEGA BRANJA

Kaj je koronavirus?

Nediskriminacija

Konvencija o pravicah invalidov - lahko berljiv vodnik

Porod

Spolno nasilje

Ljubezen, seks in jaz

Ginekološki pregled

Nosečnost

Usmeritve Zveze Sožitje 2014 - 2018

Preprosto evro

Življenje ženske

Zgibanka o zaposlovanju OMDR

Združeni narodi - človekove pravice

Združeni narodi - ETR

ETR-zaposlitvena direktiva

Samozagovorništvo v evropskem združenju Inclusion Europe

Informacije za vse

Življenje moškega

Ne pišite za nas, brez nas

Usposabljanje učiteljev vseživljenskega učenja

Naredimo učenje lahko