ZIMI

Rok za prilagoditev dostopnosti za ljudi z oviranostmi:

Z ŽELVO DO DOSTOPNOSTI

Nujne informacije za lastnike OBJEKTOV V JAVNI RABI

Pozor, približuje se  zakonski rok za prilagoditev dostopnosti za ljudi z oviranostmi

Zadnji dan, do katerega je potrebno prilagoditi dostopnost ljudem z oviranostmi, je 11. 12. 2025.

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov določa, da morajo biti vsi objekti v javni rabi do konca leta 2025 dostopni gibalno in senzorno oviranim osebam.

Uredite dostopnost vaših objektov za:

Gibalno ovirane

Slušno ovirane

Vizualno ovirane

Najpogostejša vprašanja, ki nam jih zastavljajo naše stranke so: Kaj je sploh potrebno urediti? Kakšni so predpisi? Ali moramo to resnično urediti? Nekaj smo že uredili v tej smeri. Je to dovolj? Ali nam lahko pomagate in svetujete? Ali lahko pridemo na ogled? Ali so izdelki kvalitetni in ustrezajo vsem predpisanim standardom? Koliko bi to stalo? Koliko časa bi trajalo, da uredimo vse potrebno?

Zato vam ponujamo naš celostni pristop

PREGLED STANJA

POPIS OVIR

PREDLOGI UKREPOV

OCENA STROŠKOV

DOBAVA IZDELKOV

IZVEDBA PRILAGODITEV

»Ta zakon je tu, da preprečuje in odpravlja diskriminacijo invalidov, ki izhaja iz njihove invalidnosti. Hkrati pa si prizadeva, da bi vsem omogočil enake možnosti na vseh področjih življenja.«

Kakšne bodo kazni za podjetja in javne zavode, ki ne bodo sledili zakonu ZIMI:

Domačo in tujo pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika oz. posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, se za prekršek nezagotavljanja dostopnosti blaga in storitev ljudem z oviranostmi kaznuje z globo od 2.500 do 40.000 EUR.

Po zadnjih raziskavah je večina vprašanih (87 %) ocenila, da objekti v njihovi pristojnosti niso prilagojeni z zvočnimi indikatorji, s svetlobnimi indikatorji (91 %) ali pisnimi informacijami (85 %).

Ugotovljeno je bilo tudi , da skoraj tretjina objektov v javni rabi, zajetih v poizvedbo Zagovornika, nima takih gradbenih prilagoditev, ki bi omogočale dostop ljudem z oviranostmi. Skoraj polovica teh objektov nima drugih tehničnih prilagoditev (npr. vgrajenega dvigala, rampe za invalidske vozičke, indukcijske zanke). Več kot štiri petine teh objektov pa ni prilagojenih s pisnimi informacijami (npr. oznake v brajici za slepe v dvigalih) ter z zvočnimi in svetlobnimi indikatorji (zvočna in svetlobna opozorila za ljudi z okvaro vida oz. sluha).

Na hitro preverite, v kolikšni meri je vaša infrastruktura prilagojena ZIMI predpisom!

gibalno ovirani: parkirišče za invalide, klančine, dostop brez stopnic in ovir, znižani pločniki,…
slepi in slabovidni: talne taktilne oznake od parkirišča do stavbe ali od avtobusne postaje do stavbe, kontrasti na robovih stopnic

gibalno ovirani: zvonec dovolj nizko, da niso pretežka vrata
slepi in slabovidni: kontrastne oznake na vhodu, dobro vidna označitev vhoda
gluhi in naglušni: domofon (če je) s slušno zanko

gibalno ovirani: pot brez ovir do info pulta, dovolj nizek pult, da ga doseže oseba na vozičku
slepi in slabovidni: talno taktilni sistem od vhoda do pulta, jasno in dovolj kontrastno označen info pult, materiali z brajico
gluhi in naglušni: slušna zanka na info pultu

gibalno ovirani: omogočen dostop do prostorov, dvigalo, klančine, goseničar, dovolj široka vrata in hodniki, invalidski WC…
slepi in slabovidni: pot brez ovir(razne rože, table, stoli ali klopi), talno taktilne oznake, kontrastne table z brajico na vratih prostorov (pisarne, dvorane, predavalnice, WC,…), kontrastne oznake na steklenih vratih in drugih steklenih površinah, kontrasti na robovih stopnic
gluhi in naglušni: ali je na voljo slušna zanka

Vemo, veliko je nejasnosti ter vprašanj, na katere iščete odgovore.

Priporočamo, da se prijavite na brezplačno svetovanje, kjer boste izvedeli:

  • ali zakon ZIMI velja tudi za vas
  • kaj je potrebno urediti
  • kakšno je vaše trenutno stanje
  • priprava potrebnih korakov
  • dogovoritev termina ogleda
  • možnost izvedbe in strošek potrebnih prilagoditev