Taktilne oznake za boljšo dostopnost

taktilne oznake

V današnjem svetu, ki si prizadeva za večjo inkluzivnost in dostopnost, igrajo taktilne oznake ključno vlogo. So dvignjene ali teksturirane površine, njihova vloga je zagotoviti dostop do informacij in olajšati navigacijo, za tiste s težavami na področju vida ali kognitivnega razvoja.

Za boljšo dostopnost

Gre za različne vrste dvignjenih ali teksturiranih površin, ki omogočajo prenos informacij preko dotika. Na primer uporabljajo se na prehodih za pešce in pločnikih, da opozori na nevarne situacije. Braillova pisava je posebna oblika taktilnih oznak, ki omogoča slepim in slabovidnim posameznikom branje.

Taktilne oznake zagotavljajo dostopnost informacij in omogočajo neodvisnost. Slepi in slabovidni lahko preberejo taktilne oznake in samostojno navigirajo po prostoru ter se obvarujejo pred nevarnostmi.

Kje se uporabljajo?

Prisotne so na mnogih mestih, kot so pločniki, železniške postaje, muzeji, izobraževalne ustanove in trgovine. Njihova vloga je voditi ljudi skozi prostor, zagotavljati varnost in omogočati dostop do informacij. Postavljene morajo biti tako, da olajšajo navigacijo, imeti dovolj kontrasta, da so zaznavne, in redno vzdrževane.

Taktilne oznake ključen element za izboljšanje dostopnosti in inkluzivnosti v naši družbi. Omogočajo, da vsi posamezniki, ne glede na svoje sposobnosti, samostojno dostopajo do informacij in se varno gibljejo po prostoru. Z našo raznovrstno ponudbo taktilnih oznak lahko izboljšate dostopnost vaših prostorov tudi za slepe in slabovidne.